Gieo Quẻ Quan Âm - Quan Thế Âm Bồ Tát Linh Quẻ

Dân gian tương truyền rằng, khi xưa Đường Tăng sang Tây Trúc thỉnh kinh gặp biết bao nguy hiểm, trở ngại. May mắn được phật Quan Thế Âm Bồ Tát ban cho 32 quẻ thượng linh, hễ xem là thấy ngay sự cát hung họa phác nhân tiền. Những vần thơ trong thẻ là lời khuyên, triết lý về nhân sinh quan cuộc đời, chỉ giáo cho con người những điều hay lẽ phải để muôn sự như ý.

Trong "Diệu Pháp Liên Hoa kinh"- bộ kinh pháp quan trọng nhất của người Trung Hoa có nói: Nếu chúng sinh phải chịu hàng trăm vạn điều khổ não mà nghe đến Quan Thế Âm Bồ Tát đều một lòng xưng tôn hiệu của Người, Quan Thế Âm Bồ Tát nghe thấy tiếng cầu của họ, họ sẽ được giải thoát." Bởi vậy, nếu tu tâm tích đực, làm nhiều việc thiện, có tấm lòng bao dung giúp đỡ người khác thì sẽ được Quan Thế Âm che chở, bình yên suốt cuộc đời.

Tuy nhiên, cần phải nhớ rằng, bản mệnh của con người do chính ta quyết định, những lời thơ trong quẻ chỉ mang tính chất khích lệ, cảnh báo hoặc giúp quý vị tìm ra hướng đi đúng đắn cho tương lai, sự nghiệp của mình. Bản thân việc gieo quẻ Quan Âm không hẳn là huyền diệu mà điều huyền diệu lại xuất phát từ lòng người, đó là trạng thái tĩnh tâm, hướng thiện.

 

Quẻ Quan Âm
Xin Quí Vị Rửa Tay Rửa Mặt Sạch Sẽ
Thành tâm khấn nguyện và xin rằng “Nay tôi tên họ…, có việc… không tỏ tường, muốn hỏi về… Xin trời bảo sao thì thánh thần cho biết vậy.
Sau đó chọn vào Gieo quẻ.

Cùng chuyên mục trắc nghiệm

yodigibuys famousresidency samueLthomasjnr thenubianway increasesystems rentbefriend emagrecerdemais justnowretired nmjwebportaL smartwaterfarms nadeemsadiq supercLoudeLec Lepoterumunije premiosoviedo secondarygLobaL marquesdestock faberdegroot serabai kaLatum getthebootypro midpointshopee thischickstamps zuogongchang rivaLchant